عنوان@Stand-alone Solar Electric Systems: The Earthscan Expert Handbook for Planning Design and Installation@

Stand-alone Solar Electric Systems: The Earthscan Expert Handbook for Planning Design and Installation|40064067|fro40278442|Standalone Solar Electric Systems, Expert Handbook,Planning,Design,Installation,سیستم خورشیدی,مستقل از شبکه,دانلود,طراحی,نصب,تعمیر و نگهداری
هم اکنون فایل با مشخصه ی Stand-alone Solar Electric Systems: The Earthscan Expert Handbook for Planning Design and Installation وارد وب شده اید برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

یکی از بهترین راه های برق رسانی نه مناطق روستایی دور از شبکه برق سراسری، چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه، استفاده از سیستم برق خورشیدی فتوولتائیک مستقل یا جدا از شبکه است. کتاب "سیستم خورشیدی مستقل از شبکه" یک راهنمای عملی است که چگونگی برنامه ریزی، طراحی و نصب سیستم های خورشیدی مستقل از شبکه را به طور کامل توضیح میدهد. فصول این کتاب مطالب زیر را شامل می شود:

این کتاب یک راهنمای لازم و ضروری برای تکنسین های برق و طراحان، کارگران نصب و هرکسی که می خواهد سیستم خورشیدی مستقل از شبکه خودش را خودش نصب کند است